mục
Lệ phí tuyển sinh\60,000
học phí (12 tháng)\480,000
Phí vật liệu\20,000
Chi phí in ấn\20,000
Chi phí bảo trì\40,000
Chi phí linh tinh\40,000
Phí ký túc xá (6 tháng)\200,000
toàn bộ\860,000

Nếu bạn không đến Nhật sau khi có giấy phép nhập cảnh, phí nhập học sẽ không được hoàn lại.