वस्तु
नामांकन शुल्क\60,000
शिक्षण शुल्क (12 महिना)\480,000
सामग्री शुल्क\20,000
मुद्रण लागत\20,000
मर्मत लागत\40,000
विविध खर्च\40,000
छात्रावास शुल्क (months महिना)\200,000
कुल\860,000

यदि तपाईं प्रवेश अनुमति प्राप्त गरे पछि जापान आउनुहुन्न भने, प्रवेश शुल्क फिर्ता गरिने छैन।