Sinh viên quốc tế nguyên tắc đầu tiên
Trường chúng tôi cung cấp môi trường tốt nhất cho sinh viên quốc tế học tiếng Nhật rộng rãi và sâu sắc.

  1. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một giảng viên được đào tạo cho các học giả.
  2. Chuẩn bị ký túc xá hợp lý.
  3. Chuẩn bị một công việc bán thời gian thích hợp cho sinh viên quốc tế muốn làm việc bán thời gian.