Trong thời đại quốc tế hóa, giáo dục tiếng Nhật cho người nước ngoài là rất quan trọng. Sự lan truyền của tiếng Nhật ra thế giới sẽ góp phần vào sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, các nhóm dân tộc và thậm chí là các cá nhân. Mặc dù Nhật Bản là một quốc gia phát triển, đôi khi người ta nói rằng nó thiếu uy tín. Tôi tin rằng sự lan rộng của giáo dục ngôn ngữ Nhật Bản là một cách hiệu quả để vượt qua nó. Trong tương lai, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ các lớp học dành cho sinh viên quốc tế muốn học tiếng Nhật để họ có thể sử dụng tiếng Nhật thực tế trong tương lai.

Hiệu trưởng Masaaki Onuma