Cảm ơn bạn đã yêu cầu của bạn. Nếu bạn là một đại lý ở mỗi quốc gia, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây. Phải mất 3-4 ngày làm việc để trả lời. Xin lưu ý. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh.