Làm quen với tiếng Nhật.

Bắt đầu với hiragana và katakana, học sinh sẽ học các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản và hiểu chữ Hán được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các cuộc hội thoại ngắn được nói trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như trong lớp học hoặc xung quanh bạn. Tất cả các lớp học đều bằng tiếng Nhật, nhưng chúng tôi hướng đến việc làm cho các lớp dễ hiểu và thú vị bằng cách sử dụng các đối tượng thực tế.