ठेगाना: २-१-16-२5 Hachiman, Aoba-ku, सेंडाई शहर, मियागी प्रान्त

रेल बाट

  • JR सेंडाई स्टेशनमा जानुहोस्: बसबाट १ minutes मिनेट
  • जेआर सेन्जान लाइनमा तोहोकु कल्याण ओमा स्टेशनमा जानुहोस्: करीव १० मिनेट पैदल
  • सबवे तोजाई लाइन Kita-Yonbancho स्टेशन: २० मिनेट पैदल

कारबाट

तोहोकु एक्सप्रेसवेमा सेन्डाई मियागी आईसीबाट करिब १ minutes मिनेट

कुनै पार्किंग स्थल छैन